צפייה בהקלטה - מפגש חגיגי בזום 26.10 | 17:00

משתתפים:

ההרשמה לקבלת תזכורת לאירוע הסתיימה, ניתן להצטרף לתפוצת "עדכון נבון":

ההרשמה לקבלת תזכורת לאירוע הסתיימה, ניתן להצטרף לתפוצת "עדכון נבון":