תנאי השימוש באוסף ארכיון הנשיא החמישי יצחק נבון

  1. אעשה בחומרי ארכיון יצחק נבון שימוש מושכל, זהיר ועל פי ההנחיות הצמודות לכל סוג וחומר.
  2. ידוע לי שזכויות היוצרים של חומרי הארכיון אינן שייכות תמיד במלואן לארכיון,יצחק נבון, ושהחומרים נמסרים לי לטיפול הוגן ולשם שימוש מוגבל בלבד, וכי אין בכך כדי להרשות לי לבצע בחומרי הארכיון כל שימוש אחר, ובכלל זה כל שימוש מסחרי, ו/או פרסום ברשת האינטרנט ובכלי התקשורת.
  3. במידה ואבקש לעשות שימוש בחומרים לצורך העתקם ו/או שידורם, אפנה לקבלת אישור שימוש בכתב מבעל זכויות היוצרים לפני ביצוע ההעתקה/ השידור / הפרסום, בתאום עם ארכיון יצחק נבון.
  4. באם תופנה לארכיון יצחק נבון דרישה ו/או תביעה לתשלום בגין הפרת זכויות יוצרים בחומרי הארכיון עקב ההשאלה או פעולה אחרת, הרי שאני מתחייב לפצות ו/או לשפות את ארכיון יצחק נבון בכל סכום שיוציא עקב דרישה ו/או תביעה כאמור.
  5. השירות כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 200 ₪ לכל חיפוש/שאילתה. לפיכך אני מתחייב/ת להסדיר מראש את התשלום בגין השירות והטיפול בפנייתך.

 

 

צילום: יעקב סער / לע"מ