יצחק נבון

יצחק נבון - נשיא העם

העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון. 2018