נבון יצחק

הענקת אות אביר הלאדינו, סקופיה, מקדוניה