ב-6.11.2017 הושקה מדלית יצחק נבון ע"י החברה הישראלית למדליות ולמטבעות.

המדליה מביאה לידי ביטוי ערכי ליבה שהנחו את דרכו בכל תחנות חייו, הציבוריות והפרטיות כאחד.

ניתן לרכוש את המדליה גם באמצעות העמותה.

מדלית יצחק נבון