נבון יצחק

29.5.2018 היום התקיים טקס הסרת הלוט בבית הספר יצחק נבון בשוהם. אנו מברכים את בית הספר על הצטרפותו לרשת חינוך נבון.

צילום: דברת דיטקובסקי