יצחק נבון

שכונת "אחוזת נבון"

שכונה חדשה תחנך ותאוכלס בעוד שלושה חודשים בבית שאן, "אחוזת נבון".
ארז, בנו של נבון במכתבו לראש עיריית בית שאן: "אני שב ומודה לעיריית בית שאן על הנצחה ראויה זו ומאחל כי "אחוזת נבון" תמלא משפחות וילדים אשר ישאבו השראה ממורשתו של אבי ומעשייתו למען העם והמדינה".

צילום: דוברות בית שאן