נבון יצחק

אחוזת נבון

25.6.2018 "אנחנו מנציחים היום בשכונה החדשה שנבנית לנגד עיננו את שמו של אחד המנהיגים והמדינאים החשובים ביותר במדינת ישראל. שגריר, איש ספר ואיש עט, איש ציון וירושלים, נשיאה החמישי של מדינת ישראל. יצחק נבון". מתוך דברים שנישאו בטקס חנוכת שכונת אחוזת נבון בבית שאן.