יצחק נבון

תפקידי הנשיא

הנשיא הוא סמל, ומי שאינו יודע מה עושים בסמל – אל יבקש לעצמו את הנשיאות. גם הדגל הוא "רק" סמל ובכך מקור כוחו... חשבתי כי מקור כוחו האמיתי של הנשיא הוא – בהיעדר כוחו ובהיעדר סמכותו.
אנשים רואים בסמל הנשיאות כל מה שבלבם. יש הרואים בו מעין "כותל מערבי" שאפשר לשפוך בפניו את הלב, אלא שהכותל שומע ושותק; הנשיא שומע ו...עונה, גם אם להשפיע איננו תמיד יכול. יש הרואים בו דמות מייצגת של כלל האוכלוסייה – אחרי ככלות הכול, לנשיא אין אינטרס אישי פוליטי או מפלגתי. מנקודת התצפית שלו, הוא רואה את הכלל. יש כל כך הרבה צדדים טובים בחברה הישראלית, שלרוב אין שומעים עליהם ואין רואים אותם, אבל הם קיימים והנשיא חושף אותם. 
יצחק נבון
הנשיא החמישי