יצחק נבון

הוועד המנהל

עודד כהן
רואה חשבון ומנהל כספים בעל תואר ראשון בכלכלה ומִנהל עסקים (האוניברסיטה העברית בירושלים), בעל תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת פוליטכניק ניו יורק (השלוחה בארץ). אני עובד שנים רבות כמנהל כספים של ארגונים עסקיים גדולים ומתנדב כמנהל כספים בעמותת "קרן אכפת לי" מייסודה של אופירה נבון ובעמותת "ידידי בית שלום יפן בישראל ע"ש יצחק נבון". אני רואה זכות גדולה להיות חבר הנהלה בעמותה להנצחת שמו של הנשיא החמישי יצחק נבון ולהיות שותף בהקמת בית שינציח את מורשתו ופועלו.