יצחק נבון

לומדה

לומדה להנצחת מורשתו של יצחק נבון – יעל אסולין, הוגש לפרס הנשיא להנצחת מורשתם של משה שרת ויצחק נבון (5.2.2017).