יצחק נבון

חבר עמותה

חיים כהן
בוגר המדרשה לעובדים חינוכיים סוציאליים (מורה מוסמך). במשך שנים רבות כיהן בתפקידים רבים בעיריית ירושלים והיה יושב ראש של הגופים הבאים: האגף לאירועים ואומנויות, ארגון עובדי נוער וחברה בישראל, ארגון עובדי עיריית ירושלים והאגף לאיגוד מקצועי בירושלים. כמו כן היה חבר הנהלה בארגונים כגון: הוועדה המרכזת של ההסתדרות; הנהלת הוועד למען החייל; מועצת הביטוח הלאומי; דירקטוריון חברת "מוריה" העירונית ומועצת העיר ירושלים. היום משמש חבר הנהלת המועצה לישראל יפה; יושב ראש של ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה בירושלים ושל הפדרציה הספרדית העולמית בישראל וסגן הנשיא העולמי. נוסף על כך עומד בראש המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה בירושלים וגאה על שיצחק נבון ניאות לשמש נשיא כבוד של מרכז זה.