יצחק נבון

חבר עמותה

ג'אק שיטרית

חבר בוועדת הביקורת של העמותה להנצחת זכרו ומורשתו של יצחק נבון, הנשיא החמישי של ישראל. גמלאי של עיריית לוד. במשך 31 שנים מילאתי שורה של תפקידים, בין היתר הייתי דובר, מנכ"ל ומזכיר העירייה. כיום אני משמש יושב ראש עמותת "אנוש" בלוד. חבר בעמותה לפיתוח שירותי רווחה בלוד.